Hvad fungerer godt på kurset?

asked Oct 18, 2015 by ak (140 points)

13 Answers

+14 votes
Gennemgang og kort forklaring af litteraturen til den følgende undervisningsgang.
answered Oct 19, 2015 by 1991 (100 points)
+12 votes
Det er godt, at vi får information om pensum til den kommende undervisningsgang.
answered Oct 19, 2015 by Hejmeddig (100 points)
+9 votes
At vi får muligheden for at tænke vores eksamensprojekt ind i undervisningen, i pensum og i hjemmeøvelserne løbende.
answered Oct 19, 2015 by icepower (100 points)
+6 votes
De praktiske hjemmeopgaver er gode, da det er rart, at bruge teori løbende og prøve nogle forskellige metoder af.
answered Oct 19, 2015 by Cmh (100 points)
+6 votes
Det er praktisk, og man får afprøvet sine kompetencer og færdigheder.

Det er rart at få teksternes teorier og praksisser afprøvet, hvilket i de fleste tilfælde gør det mere håndgribeligt og lettere at forstå.
answered Oct 19, 2015 by 1992 (100 points)
+5 votes
Diskussioner og samtaler på holdet, hvor spørgsmål fra de studerende bliver besvaret grundigt og forståeligt.
answered Oct 19, 2015 by Evaluering19 (100 points)
+5 votes
Jeg synes, at det fungerer godt, at vi skal lave de her hjemmeopgaver, selvom det til tider godt kan være presset og nogle af dem har skabt lidt frustrationer. For i sidste ende er jeg sikker på, at det vil gavne en til eksamen, at man har brugt teksterne til noget frem for kun at have læst dem.
answered Oct 19, 2015 by lllll (100 points)
+4 votes
Relativt grundig gennemgang af kursets litteratur - rart at det bliver uddybet, hvad vi skal ligge vægt på med de forskellige tekster.
answered Oct 19, 2015 by goddaggoddag (100 points)
+4 votes
Jeg synes, at jeg har famlet lidt i blinde i forhold til de praktiske hjemmeopgaver. De er tænkt som øvelser til at prøve metoder og tilgange af praktisk inden eksamen, men vi får jo ikke feedback på dem og er meget usikre på os selv i processen, så derfor føler jeg ikke, jeg har fået optimalt læringsudbytte ud af hjemmeopgaverne. Hvad gjorde jeg godt? Hvad fungerede? Man bliver lidt for meget overladt til sig selv lidt for tidligt på kurset. Vi skal klædes bedre på til at være refleksive. Der er forskel på at få rum til at være refleksiv og prøve ting af, og ikke ane hvad man skal gøre, og ikke få feedback på de ting man så tvinger sig selv til at prøver af. Så taber man hele formålet med opgaverne i min optik.
answered Oct 19, 2015 by Hej2 (100 points)
Jeg fik feedback på en opgave der blev vurderet til 2. Men dem til 3 kunne også være rart med en lille feedback mht. hvad man gjorde godt.
+2 votes
De praktiske hjemmeopgaver
answered Oct 19, 2015 by marlene (100 points)
0 votes
Som udgangspunkt er jeg rigtig glad for at arbejde konkret med tingene, og derfor frustrerer det mig helt vildt, at jeg hader hjemmeopgaverne som pesten.

Jeg er derfor som udgangspunkt glad for hjemmeopgaverne, men de skal have en anden form, hvis faget bliver oprettet igen.

Jeg er tilsvarende glad for gæsteoplæggene, da de hjælper meget godt til at få forbundet metoderne til noget der sker ude i virkeligheden.
answered Oct 19, 2015 by LouiseBroch (100 points)
0 votes
–5 votes
Det at de praktiske hjemmeopgaver skulle afleveres allerede om fredagen. Det forudsætter, at man får læst teksterne i god tid og relativt grundigt, da de skal bruges aktivt i opgaverne.
answered Oct 19, 2015 by kvby (100 points)